Online přihláška

V této kategorii si můžete rovnou objednat pobyt na některém z našich  letních táborů. Letní Sněhulák patří k nejvíce oblíbeným dětským letním táborům, vždy máme zcela plné kapacity. I proto si zajistěte rezervaci a objednávku pro vaše dítka co nejdříve.

Závaznou přihlášku je možné zaslat poštou nebo také vyplněním online formuláře níže – všechna políčka jsou povinná. Potvrzení od lékaře, které je součástí každé závazné přihlášky je možné nahrát do patřičné kolonky níže nebo nám jej zaslat na korespondenční adresu, či elektronicky na info@letni-snehulak.cz. Formulář Posudek o zdravotní způsobilosti je možné si stáhnout níže.

OBECNÉ ÚDAJE
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:

DATUM NAROZENÍ:
Adresa trvalého bydliště:

Korespondenční adresa:

RODIČE - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE (Uvádějte vždy minimálně 2 kontakty)
JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Matka - mobil:
Matka - pevná linka:
Otec - mobil:
Otec - pevná linka:
E-mail:


PODROBNÉ INFORMACE A MATERIÁLY
Podrobné informace a materiály týkající se LDT Letního Sněhuláka si přeji zaslat na:
Výše uvedený čitelný email:
 ANO NE

Výše uvedenou korespondenční adresu:
 ANO NE

ZPŮSOB PLATBY
 Složenkou Bankovním převodem Fakturou
FAKTURA
Název a přesná adresa organizace:

IČO:
DIČ:
Jméno a příjmení rodiče žádajícího o příspěvek:
STÁHNOUT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ ZDE
NAHRÁT VYPLNĚNÉ LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ
KAMARÁD/KA DO ODDÍLU
* Doporučená tolerance = 1 rok. Organizace Letní Sněhulák si vyhrazuje právo nevyhovět z organizačních důvodů těmto požadavkům. Berte prosím tento fakt už od počátku na vědomí! I přesto, že se snažíme zohlednit všechny žádosti, není možné vyjít vstříc naprosto všem. Upozorněte na to prosím Vaše děti!