Online přihláška

V této kategorii si můžete rovnou objednat pobyt na některém z našich letních táborů. Letní Sněhulák patří k nejvíce oblíbeným dětským letním táborům, vždy máme zcela plné kapacity. I proto si zajistěte rezervaci a objednávku pro vaše dítka co nejdříve. Pobyty jsou standardně vyprodané za necelý měsíc.

Závaznou přihlášku je možné zaslat poštou nebo také vyplněním online formuláře níže – všechna políčka jsou povinná. Potvrzení od lékaře, které je součástí každé závazné přihlášky je možné nahrát do patřičné kolonky níže nebo nám jej zaslat na korespondenční adresu, či elektronicky na info@letni-snehulak.cz. Formulář Posudek o zdravotní způsobilosti je možné si stáhnout níže. Upozorňujeme rodiče, aby potvrzení lékařského dokumentu nenechávali na poslední chvíli.

Pokud neobdržíme kompletní přihlášku /stranu A i B/ do termínu 20. dubna a kompletní platbu do 10. května, bude táborník z evidence LDT automaticky vyřazen. Vycházíme tak ze zkušeností z minulých let, kdy se rodiče k zasílání přihlášek, lékařských potvrzení a plateb stavěli laxně.

OBECNÉ ÚDAJE
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:

DATUM NAROZENÍ:
Adresa trvalého bydliště:

Korespondenční adresa:

RODIČE - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE (Uvádějte vždy minimálně 2 kontakty)
JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Matka - mobil:
Matka - pevná linka:
Otec - mobil:
Otec - pevná linka:
E-mail:


PODROBNÉ INFORMACE A MATERIÁLY
Podrobné informace a materiály týkající se LDT Letního Sněhuláka si přeji zaslat na:
Výše uvedený čitelný email:
ANONE

ZPŮSOB PLATBY
SloženkouBankovním převodemFakturou
FAKTURA
Název a přesná adresa organizace:

IČO:
DIČ:
Jméno a příjmení rodiče žádajícího o příspěvek:
STÁHNOUT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ ZDE
NAHRÁT VYPLNĚNÉ LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ
KAMARÁD/KA DO ODDÍLU
* Podmínky pro umístění kamaráda/ky do oddílu:
- tyto podmínky musí splnit obě děti a do kolonky se vepsat navzájem
- maximální věkové rozpětí dětí je 1 rok
- pokud rodiče napíší více kamarádů, počítá se POUZE kamarád na prvním místě
- pište k sobě POUZE děti stejného pohlaví
- vedení tábora si VYHRAZUJE právo NEVYHOVĚT z organizačních důvodů těmto požadavkům
- berte tento fakt už od počátku na vědomí a upozorněte na to děti
- podpisem této přihlášky souhlasí zákonný zástupce s výše uvedenými podmínkami

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle podmínek GDPR.

Podmínky – GDPR k nahlédnutí